ELEKTRONSKA OPREMA - INDIKATORI KVAROVA

INDIKATORI KVAROVA

NorTroll AS, specijalizovana kompanija iz Norveške, koja je razvila i proizvodi uređaje/indikatore kvarova koji mogu stalno da rade, u svim vremenskim uslovima, uz minimalnu potrošnju energije, a mogu se montirati na elektroenergetsku mrežu bez njenog isključenja.

Daljinska komunikaciona oprema, elektromehanički prekidači i upravljački uređaji, zajedno sa adekvatnim softverom, upotpunjuju sve elemente koji čine NetTroll Micro SCADA.

DALEKOVODNI INDIKATORI KVARA

LineTroll LT110 je serija proizvoda koja se montira na sisteme dalekovoda distributivne mreže (Linetroll 110Em: 6 -50kV), na prenosne sisteme dalekovoda (Linetroll 110TmR: 50-132kv), napajaju se baterijama sa životnim vekom od 10-15 godina imaju vidljivu indikaciju prolazne greške ili trajnog kvara.

LT110 može biti sa ugrađenom radio opremom na 2.4GHz za komunikaciju sa ComTroll sistemom.


LineTroll LT400D je montiran na stub, nadgleda električno i magnetno polje iznad njega, prijavljuje zemljospoj, kratki spoj i pravu razliku između prolaznog i konstantnog kvara. LED indikator svetlosti visokog intenziteta ukazuje na kvar, vidljiv je danju i noću.

Linetroll R400D ima ugrađeni GSM modem koji šalje SMS i/ili GPRS poruku o grešci na jedno ili više mesta i deo je Nortroll sistema za upravljanje mrežom.


KABLOVSKI INDIKATORI KVARA

CableTroll Indikatori kvara se koriste na srednjenaponskim podzemnim kablovskim sistemima (6-36kV), otkrivaju kratke spojeve i zemljospojeve, a mogu se instalirati na skoro svim tipovima kablovskih završetaka. Pored lokalnog tipa kvara, kontakti releja ili dodatni ComTroll komunikacioni moduli prenose informacije u dispečerski centar, na SCADA sistem ili mobilni telefon.

CableTroll 23xx je serija koja se montira na jednožilne ili višežilne kablove, prag detekcije zemljospoja je podešen od 5 do 240A, a kratki spoj na 250-1000A.

ComTroll 2440 je model koji se uglavnom montira na jednožilne kablove, prag detekcije uzemljenja je podešen od 20 do 160A, a kratki spoj od 250-1000A


Komunikacioni sistem

ComTroll je modularni komunikacioni sistem, nezavisan je od medijuma koji se koristi, radio, GSM, optički kablovi, Ethernet, tako da svaka jedinica može da koristi bilo koji medij.

ComTroll sistem za daljinsku komunikaciju, zajedno sa NetTroll softverom upotpunjuje sve elemente koji čine Nortroll NetTroll Micro SCADA-u koja može da radi kao nezavisna ili integrisana u veći SCADA sistem drugih proizvođača.