MIKROTALASNA TEHNOLOGIJA - MODERNIZACIJA

MTTMS600 - Modernizovan S600 radarski sistem za osmatranje vazdušnog prostora

MTTMS600, modernizovani S600, je 3D pouzdan savremeni taktički radarski sistem za rano upozoravanje, kontrolu vazdušnog prostora, identifikaciju aviona i kontrolu lovačkih aviona. U projekat modernizacije S600 implementirana je najsavremenija tehnologija zajedno sa savremenim metodama projektovanja, rezultat je pouzdan savremeni radar.

Razvijeni sistem značajno povećava operativnu raspoloživost, tehničku pouzdanost i kvalitet osmatranja vazdušnog prostora u poređenju sa osnovnim sistemom, ostajući isplativ.

Osmatrački radar u L- opsegu

Predajnik osmatračkog radara u L-opsegu ima poluprodnički (solid state) modulator i klystron kao izlaznu pojačavačku cev. Moderna tehnologija kao zamena stare tehnologije obezbeđuje više od sedam puta duži predviđen životni vek (40.000 sati)..


Radar za određivanje visine u C-opsegu

Predajnik radara za određivanje visine u C-opsegu je zasnovan je na poluprovodničkom (solid state) modulatoru i koaksijalnom magnetronu najnovije generacije. Moderna tehnologija kao rešenje je isplativa opcija sa 25 puta dužim procenjenim životnim vekom (50.000 sati) od stare tehnologije.

MTTMS600 sa digitalno kodiranim impulsom i tehnikom kompresije impulsa obezbeđuje tačnost dometa i visoku rezoluciju cilja, a sa tehnikom protiv ometanja čak i u uslovima ometanja.


Operativna (OPS) kabina

Za svoj rad radarski operateri imaju tri radarske konzole na kojima se na radarskim pokazivačima prikazuju svi proračunati i pripremljeni podaci.

Oprema za komunikaciju zemlja-vazduh i radio za praćenje/skeniranje su u ovoj kabini.


Karakteristike radarskih kabina

Sva elektronika je upakovana u tri nove, robusne, aluminijumske kabine visoke čvrstoće, sa RFI zaštitom, opremljene da izdrže nepovoljne vremenske uslove i teren.

Sa svojim antenama L-opsega i C-opsega MTTMS600 se može transportovati teretnim avionom, helikopterom ili kamionom.