CURENJE VODE - TEHNOLOGIJA DETEKCIJE I LOCIRANJA

LOKATORI CEVI I KABLOVA

PL-G FUJI LOKATOR METALNIH CEVI I KABLOVA

Uređaj se sastoji od predajnika i prijemnika, ima tri radne frekvencije. Precizno određuje lokaciju i dubinu do 5m gde se nalaze metalne cevi i kablovi.


NPL100 FUJI LOKATOR NEMETALNIH CEVI

Jedinstveni koncept omogućava uspešno otkrivanje nemetalnih cevi.

Uređaj se sastoji od predajnika i prijemnika, zvučni signal se prenosi sa predajnika, preko vibratora, do vodovodne cevi u kojoj je voda pod normalnim radnim pritiskom, prijemnik prima zvučni signal na površini preko senzora i određuje lokaciju zakopane cevi.


DETEKCIJA CURENJA VODE

LDR-20 FUJI DETEKTOR CURENJA VODE

LDR-20 Detektor curenja vode je veoma osetljiv i lakši za otkrivanje zvuka curenja, i ima kompaktan i lagan dizajn.

Mogu se otkriti mala curenja, moguće je fino rukovati šumovima curenja širokog spektra zvukova sa različitim podešavanjima filtera.

Preko aplikacije za mobilni telefon, dostupni su prikaz mape, prikaz podataka, izlaz izveštaja i snimanje zvuka curenja.


DNR-18 FUJI DETEKTOR CURENJA VODE SA DIGITALNIM SMANJENJEM BUKE

Uređaj sa smanjenjem buke precizno određuje lokaciju curenja čak iu dnevnim uslovima gustog saobraćaja.


FSJ-1 FUJI ANALIZATOR NIVOA BUKE ZA FSM-8D FUJI DIGITALNI DETEKTOR ZVUKA

Fuji Leak Noise Level Logger FSJ-1 sa FSB-8D je alat za ispitivanje curenja.

FSB-8D električni štap za slušanje je akustični instrument za slušanje na bazi štapa za osluškivanje curenja vode na brojilima, ventilima i hidrantima.

Fuji detektor nivoa buke curenja FSJ-1 beleži nivoe buke iz FSB-8D kako bi procenio da li cev curi ili ne.


ULTRAZVUČNI MERAČ PROTOKA

UMI-840 ULTRAZVUČNI MERAČ PROTOKA

Baterijski napajan prenosni instrument je neinvazivni ultrazvučni merač protoka tečnosti u metalnim, platičnim I gumenim cevima prečnika od 50 do 700mm.