ELEKTRONSKA OPREMA

MONITORING

Ispitivanje energetskih transformatora

 • Merenje odnosa transformacije
 • Ispitivanje VN prekidača
 • Merenje otpora namotaja

Dijagnostika izolacionog / transformatorskog ulja

 • Ispitivanje napona proboja ulja
 • Merenje faktora disipacije (tan δ),
  merenje specifičnog otpora (Ω) and
  merenje relativne dielektrične konstante (ε)
 • Određivanje sadržaja vode u izolacionim uljima
 • Merenje kontaktnog otpora

MONITORING

Praćenje parcijalnih pražnjenja

 • Praćenje parcijalnih pražnjenja energetskih transformatora
 • Praćenje parcijalnih pražnjenja rotacionih mašina
 • Praćenje parcijalnih pražnjenja energetskih kablova

Praćenje vlage i temperature u transformatorskom ulju

Monitoring rastvorenih gasova u transformatorskom ulju

INDIKATORI KVAROVA

Fault Locators

 • Dalekovodni indikatori kvaras
 • Indikatori kvarova podzemnih kablova