MIKROTALASNA TEHNOLOGIJA - MODERNIZACIJA

KOMANDNI CENTAR PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE

C4I - „Komandovanje, kontrola, komunikacije, kompjuteri i obaveštavanje”

C4I

Sve moderne radare sa integrisanim jedinicama za razmenu podataka, ili starije radare nakon modernizacije, MTT AERO C&RT može integrisati radarske jedinice u radarsku mrežu za osmatranje vazdušnog prostora.

Takva integracija otvara put za integraciju podataka sa radara i iz vazduhoplovnih jedinica sa komandom protivvazdušne odbrane.

U kontrolnom centru PVO svi podaci se prikazuju u realnom vremenu.

Podaci kao što su procena pretnje, rangiranje ciljeva, stanje vazduhoplova i PVO sistema, bili bi dostupni komandantu za donošenje odluke o kontroli i koordinaciji za sve ofanzivne, odbrambene i misije podrške u oblasti pod njegovom komandom sa najboljim rešenjima za primenu oružje.