KOMPONENTE ELEKTRONIKE / ENERGETSKE ELEKTRONIKE

KOMPONENTE ELEKTRONIKE / ENERGETSKE ELEKTRONIKE

Proizvodi vodećih svetskih proizvođača u oblasti ELEKTRONIKE, ELEKTROTEHNIKE i ENERGETIKE

Na raspolaganju:

1. Poluprovodnički elementi

 • diode,
 • tiristori,
 • šotki diode,
 • IGBT tranzistori i moduli,
 • MOSFET tranzistori,
 • IPM inteligentni moduli napajanja,
 • monofazni i trofazni ispravljački mostovi,
 • moduli velike snage ...

2. Pasivne komponente

 • sve vrste i vrste osigurača,
 • kondenzatori,
 • otpornici,
 • monofazni i trofazni EMI filteri ...

3. Pretvarači i induktivne komponente

 • naponski, strujni i drugi pretvarači za automatizaciju,
 • impulsni, strujni transformatori,
 • kalemovi za sirene, zvučnike ...

4. Elektronske komponente

 • releji svih vrsta i snaga,
 • kontaktori

5. Rashladni elementi

 • hladnjaci sa vazdušnim hlađenjem,
 • hladnjaci sa vodenim hlađenjem,
 • termistori,
 • termalni prekidači

6. Oprema za hlađenje i klimatizaciju ormana

 • ventilatori,
 • grejači,
 • kontrola temperature za ormare,
 • kontrola vlažnosti za ormare,
 • klima uređaji,
 • ormari

7. Elementi izvora napajanja

 • AC/DC pretvarači izvora napajanja,
 • DC/DC pretvarači izvora napajanja,
 • modularne elementi za napajanje,
 • punjive baterije

8. Kablovi, konektori, VF komponente

 • kablovi,
 • silikonski omoti,
 • fleksibilni izolacioni materijali,
 • žice za namotavanje
 • fleksibilne veze
 • sve vrste konektora - (industrijski, višepolni, PCB, strujni),
 • HF komponente,
 • elektronske cevi,
 • magnetroni,
 • klistroni

9. Oprema za signalizaciju, prikaz i bezbednost

 • oprema za signalizaciju,
 • oprema za prikazivanje,
 • sigurnosna oprema

10. Projektovanje i izrada za specifične potrebe naručioca energetskih blokova i upravljačke opreme

 • moduli napajanja sa IGBT tranzistorima,
 • tiristorski ispravljači,
 • poluprovodnički AC kontaktori,
 • kontrolno-merna oprema za proizvodne procese,
 • poluprovodnički pretvarači