ELEKTRONSKA OPREMA - TESTIRANJE / ISPITIVANJE

ISPITIVANJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Merenje odnosa transformacije

Monofazni i trofazni instrumenti se koriste za automatsko merenje odnosa transformacije (ttr) energetskih, distributivnih i mernih transformatora, sa visokom preciznošću merenja.

Pored prenosnog odnosa instrumenti mere i prikazuju strujnu pobudu, fazni ugao, polaritet, grešku odnosa transformacije (%), određuju vektorsku grupu, testiraju magnetnu ravnotežu.

Ispitivanje VN prekidača

Redovno ispitivanje VN prekidača, bez obzira na tip prekidača, obuhvata merenje vremena otvaranja i zatvaranja prekidača, uz praćenje kretanja mehanizma.

Odgovarajuća vremena merenja su sa tačnošću od ±0,1ms, brzine, hoda i odbijanja u mehaničkom sistemu.

Redovna dijagnostika ispravnosti obezbeđuje održavanje optimalnih performansi VN prekidača, sprečavaju greške i povećavaju pouzdanost sistema.

Merenje otpora namotaja

Instrumenti za automatsko merenje otpora namotaja transformatora mere brzo i precizno struju i napon transformatorskih namotaja i šant otpornika. Obično je opseg merenja od 0.01μΩ to 100 kΩ sa tačnošću merenja od 0,1%.

Merno kolo se automatski prazni nakon svakog merenja, a induktivno opterećenje (testni namotaj) je demagnetizovano. Korekcija temperature se vrši povezivanjem temperaturnog senzora. Dodatna sigurnost za korisnika je stalna softverska kontrola strujnog kola.