ELEKTRONSKA OPREMA – MONITORING

MONITORING PARCIJALNIH PRAZNJENJA

Pojava parcijalnih pražnjenja je najvažniji pokazatelj degradacije izolacionog sistema, lokalnih mehaničkih i/ili električnih procesa degradacije.

Monitoring parcijalnih pražnjenja energetskih transformatora

On-line praćenje, odnosno kontinuirano merenje parcijalnih pražnjenja u transformatoru, omogućava detekciju početka problema kod transformatora u eksploataciji i povećava pouzdanost cele mreže.

MONITORING VLAŽNOSTI I TEMPERATURE U TRANSFORMATORSKIM ULJIMA

Senzori vlage u ulju, robusni i jednostavni po konstrukciji, imuni na elektromagnetne smetnje, pogodni za primenu na terenu, lako se postavljaju na postojeću uljnu instalaciju transformatora.

Tokom monitoringa se kontinuirano meri:

  • Vlaga u ulju u PPM (Mg / kg) (isti algoritam kao i Karl Fisher metoda)
  • Temperatura ulja u transformatoru
  • Relativna zasićenost vlagom na toj temperaturi

MONITORING RASTVORENOG GASA (DGA) U U TRANSFORMATORSKOM ULJU

Gasovi u transformatorima mogu poticati sa raznih mesta: iz mineralnih izolacionih ulja, papirne izolacije, pregrada, ostalih materijala i vezani su uz visoke temperature (od 150°C do 1.000°C) tih materijala, a simptomi su slabog dizajna ili konstrukcija, prevelikog broja električnih i termičkih preopterećenja, prevelikog broja kratkih spojeva i opšteg lošeg stanja transformatora.

Analiza rastvorenog gasa (DGA) ili analiza rastvorenih gasova u transformatorskom ulju, automatski kroz zatvorenu petlju gasnog hromatografa, je najbolji pokazatelj stanja transformatora i sa najsveobuhvatnijom analizom stanja omogućava vam da održite pouzdanost transformatora.

Primena DGA povećava pouzdanost mreže kroz smanjenje kvarova transformatora, produžava životni vek transformatora izbegavajući preopterećenja i propadanja izolacije, povećava kapacitet mreže kroz temperaturni menadžment i dinamičke promene opterećenja.