SENZORI - AUTOMATIZACIJA

Nudimo kompletan spektar tehnologije senzora i automatizacije u industriji.

To uključuje ceo lanac senzora za:

 • merenje temperature,
 • merenje pritiska,
 • analizu tečnosti,
 • merenje protoka,
 • merenje nivoa tečnosti i
 • merenje vlage,

do celovitog rešenja za:

 • kontrolu,
 • regulaciju,
 • registracija,
 • automatizaciju i
 • praćenje procesa i sistema.