MIKROTALASNA TEHNOLOGIJA - PROIZVODI

Softverski definisan radarski primopredajnik ( Tx / Rx )

Softverski definisan radarski primopredajnik generiše signal za predajnu granu i vrši prijem i obradu signala u prijemnoj grani.

Ovo rešenje se može koristiti u frekvencijskom opsegu od 40MHz do 6GHz za:

  • Impulsni radari sa kompresijom
  • Impulsni radari bez kompresije
  • LFMCW ili NFMCW radari
  • Radari sa brzom promenom noseće frekvencije (hopping)