MIKROTALASNA TEHNOLOGIJA - MODERNIZACIJA

METEOROLOŠKI RADARI

Meteorološki radari su skupa, dugotrajna radna oprema. Stariji radari imaju problem sa rezervnim delovima, jer su neki od njih zastareli. Modernizacija je jedino rešenje da im se produži životni vek i da radar ostane u funkciji određeni broj godina.

Obnova te opreme, korišćenjem inovativnih algoritama i komponenti sa poboljšanim tehnološkim statusom obećava isplativo rešenje. Kombinacija postojećeg generalno remontovanog mehaničkog dela i nove elektronike je pravo rešenje.

Predajni sistem sa novim solid state modulatorom, prijemnom granom sa novim digitalizovanim prijemnikom i komunikacionom jedinicom za razmenu podataka za slanje podataka do udaljenog centra, a sa mogućnošću daljinskog upravljanja produžava radni vek radara za narednih 10 godina.